Daudzi ebreji, kas tika deportēti 14. jūnijā un izdzīvoja Gulaga nometnēs, izbrauca uz Izraēlu.

2008. gadā Latvijas un Igaunijas ebreju apvienība Izraēlā organizēja 140 staļinisko represiju upuru, viņu bērnu un mazbērnu tikšanos. Pasākumā piedalījās Latvijas vēstnieks Izraēlā Kārlis Eihenbaums un režisore Dzintra Geka — no Latvijas deportēto ebreju atmiņu krājuma “Šalom, Sibīrija!” autore, kas izdots 2020. gadā.

Piedāvājam dažus fotoattēlus no šīs tikšanās, kurus mums laipni atsūtīja Apvienības priekšsēdētājs Elie Valks.