13. – 31. janvāris
IZSTĀDE “VAIRĀK NEKĀ BĒRNU SPĒLES”
Exhibition “No Child’s Play”

Norises vieta/Venue: Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvāris 28, Rīga

Organizē: Izraēlas vēstniecība/ Embassy of Israel, ICEJ-Latvija/ ICEJ Latvia, LR Izglītības un zinātnes ministrija/ Ministry of Education and Science of the LR
Ieeja brīva/free entrance
19. janvāris
DISKUSIJA ar Elie Wiesel nacionālā institūta holokausta izpētei pētnieci Dr. Anu Mariu Barbulescu. Piedalās Š. Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas audzēkņi.

Discussion with a researcher from the Elie Wiesel National Institute for the Study of the Holocaust in Romania – Ana Maria Barbulescu with the participation of S. Dubnov Riga Jewish Secondary School students.

Organizē: Rumānijas vēstniecība/Embassy of Romania
Ieeja ar ielūgumiem/upon invitation
IZSTĀDES “TAISNĪGAIS STARP TAUTĀM” ATKLĀŠANA.
Diskusija ar Elie Wiesel nacionālā institūta holokausta izpētei pētnieci Dr. Ana Maria Barbulescu.

The inauguration of the exhibition “Righteous among the Nations”.
Discussions with a researcher from The Elie Wiesel National Institute for the Study of the Holocaust in Romania – Dr. Ana Maria Barbulescu.

Organizē: Rumānijas vēstniecība/Embassy of Romania
Ieeja ar ielūgumiem/upon invitation
20. janvāris
10:30 DOKUMENTĀLĀ FILMA “NAV PĒDĒJAIS TAURIŅŠ” ir iedvesmojošs stāsts par “Tauriņu projektu” (“The Butterfly”) – globālo izglītības un mākslas programmu, kas sākās ASV un kuras uzdevums ir uzzīmēt un parādīt 1,5 miljonus keramikas tauriņus, lai atcerētos un godinātu katru holokaustā nogalināto bērnu. Turpinājumā diskusijas ar režisoru un producentu.
Screening of documentary “Not the Last Butterfly” – an American documentary about the inspiring tale of The Butterfly Project, a global education and arts program started in the United States whose mission is to paint and display 1.5 million ceramic butterflies to honor
and remember each child killed in the Holocaust. To be followed by discussions with the director and producer.

Organizē: ASV vēstniecība/Embassy of United States of America
Ieeja ar ielūgumiem/upon invitation
23. janvāris
18:00 MĀKSLAS FILMA “GRUBERA CEĻOJUMS”.
Filma ir balstīta uz patiesiem notikumiem Rumānijas pilsētā IASI 1941. gada 27.-29. jūnijā un ataino itāļu žurnālista un rakstnieka Cirzio Malaparte dramatisko pieredzi, kuru 1941. gadā kā kara žurnālistu nosūtīja uz Rumāniju Itālijas laikraksts Corriere della Sera.
Filmas subtitri ir angļu valodā un tiks tulkoti latviešu valodā.

Screening of movie “Gruber’s Journey”. The movie is based on the events that took place during the pogrom in the Romanian city of Iasi on 27-29 June 1941 and depicts the dramatic experience of Curzio Malaparte, an Italian writer and journalist, who is sent to Romania in 1941 as a war correspondent for Italy ‘s leading newspaper Corriere della Sera.
The movie has English subtitles and will be translated into Latvian.

Norises vieta/Venue: Eiropas savienības māja, Aspazijas bulvāris 28, Rīga

Organizē: Rumānijas vēstniecība/Embassy of Romania
Ieeja brīva/free entrance

24. janvāris
18:00 DOKUMENTĀLĀ FILMA “CARL LUTZ – AIZMIRSTAIS VARONIS”
Filma ir par Carl Lutz, bijušo Šveices diplomātu Budapeštā. Otrā pasaules kara laikā viņš izglāba 50’000 līdz 70’000 ebreju no holokausta Budapeštā, izmantojot tā saukto “aizsardzības raksta” shēmu, lai ļautu Ungārijas ebrejiem emigrēt.
Filmas subtitri ir angļu valodā un tiks tulkoti latviešu valodā.

The documentary “Carl Lutz – the forgotten hero” about a former Swiss diplomat in Budapest who during WWII saved between 50’000 and 70’000 Jews from the Holocaust in Humgary, using a so- called ‘writ of protection’ scheme to allow Hungarian Jews to emigrate.
The movie has English subtitles and will be translated into Latvian.

Norises vieta/Venue: Eiropas savienības māja, Aspazijas bulvāris 28, Rīga

Organizē: Šveices vēstniecība/Embassy of Switzerland
Ieeja brīva/free entrance
25. janvāris
18:00 MĀKSLAS FILMA “BUDAPEŠTAS EŅĢELIS”.
Filmas pamatā ir Diego Carcedo grāmata “Spāņi pret holokaustu”. Filma stāsta par Angel Sanz Briz, Spānijas vēstnieku Ungārijā Otrā pasaules kara laikā, kurš izglāba dzīvības tūkstošiem ebreju. Filmā ir arī romantisks stāsts par ebreju jaunekli Antalu, kurš iemīlas Krustoto Bultu partijas biedra meitā. Filmas subtitri ir angļu valodā.

The film “El Angel de Budapest” is based on the book “A Spanish against the Holocaust” written by Diego Carcedo. The plot focuses on Angel Sanz Briz, a Spanish ambassador in Hungary during World War II who helped to save the lives of thousands of Jews from the Holocaust. There is also a romantic storyline following the love life of Antal, a Jewish young man who falls in love with the daughter of an Arrow Cross official.
The movie has English subtitles.

Norises vieta/Venue: Eiropas savienības māja, Aspazijas bulvāris 28, Rīga

Organizē: Spānijas vēstniecība/Embassy of Spain
Ieeja brīva/free entrance

18:00 DISKUSIJAS VAKARS ar lietuviešu rakstnieku, dzejnieku, esejistu Markas Zingeris. Diskusija notiks lietuviešu valodā.
Reading/discussion evening with Lithuanian writer, poet, essayist Markas Zingeris.
Event‘s language – Lithuanian.

Norises vieta/Venue: Lietuvas vēstniecība, Rūpniecības iela 24, Rīga

Organizē: Lietuvas vēstniecība/ Embassy of Lithuania
Ieeja brīva/free entrance

26. janvāris
VĒSTURES UN SOCIĀLO ZINĀTŅU SKOLOTĀJU RADOŠĀ TIKŠANĀS
Networking event for History and Social sciences teachers

dokumentālā filma “Mierini manus ļaudis”, diskusija ar filmas autoru un klīnisko psihologu Mišaelu Hirurgu.
Screening of documentary film “Comfort My People”, talk with film Director and clinical psychologist Mr. Mishael Chirurg.

Noa Sigalas lekcija, Jad Vašem Holokausta mocekļu un varoņu piemiņas institūta Starptautiskās holokausta izglītības skolas eksperte
Noa Sigal’s lecture, expert from the International School for Holocaust Studies of the Yad Vashem Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority
Organizē: Izraēlas vēstniecība, Vācijas vēstniecība, Kanādas vēstniecība, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Izglītības un zinātnes ministrija/ Embassy of Israel, Embassy of Germany, Embassy of Canada, EU Representation, Ministry of Education and Science
Ieeja ar ielūgumiem/upon invitation

27. janvāris
10:00 PIEMIŅAS PASĀKUMS BIĶERNIEKU MEMORIĀLĀ
Commemoration event in the Bikernieki Forest Memorial

Biķernieku memoriāls atrodas lielākajā nacisma upuru masu kapu vietā Latvijā. Laikā no 1941. līdz 1944. gadam 35 000 cilvēku, tai skaitā ap 20 000 ebreju no Latvijas, Austrijas, Vācijas un Čehoslovākijas, padomju karagūstekņi un nacistiskā režīma pretinieki tika nogalināti šeit.

Bikernieki is the biggest site of mass killing of victims of Nazi terror in Latvia. Between 1941 and 1944, 35 000 people, including about 20 000 Jews from Latvia, Austria, Germany and Czechoslovakia, Soviet war prisoners, and the Nazis’ political adversaries, were killed here.

Norises vieta/Venue: Biķernieku memoriāls, Biķernieku mežs, Rīga

Organizē: Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome
/Council of Jewish Communities of Latvia
Ieeja brīva/free entrance
DOKUMENTĀLĀ FILMA “MIERINI MANUS ĻAUDIS” UN STARPTAUTISKĀS HOLOKAUSTA PIEMIŅAS DIENAS ATZĪMĒŠANA

Screening of the documentary “Comfort My People” followed by marking International Holocaust Day
Organizē: Izraēlas vēstniecība, Vācijas vēstniecība, Kanādas vēstniecība, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Izglītības un zinātnes ministrija/ Embassy of Israel, Embassy of Germany, Embassy of Canada, EU Representation, Ministry of Education and Science
Ieeja ar ielūgumiem/upon invitation
17:00 Davida Ferrario FILMA “PRIMO LEVI CEĻOJUMS” ar Krisa Kūpera (Chris Cooper) piedalīšanos.
Screening of the movie “Primo Levi’s Journey” by David Ferrarion with participation of Chris Cooper.
Primo Levi, viens no 20. gadsimta slavenākajiem rakstniekiem, tika atbrīvots no Aušvices koncentrācijas nometnes un uzsāka tūkstoš jūdžu ceļojumu uz mājām Turīnā, Itālijā. Sešdesmit gadus vēlāk režisors Davide Ferrario dodas pa Levi pēdām. Primo Levi ceļojums ir komisks, biedējošs un avantūrisks ceļojums cauri vēsturei.
Filmas subtitri ir angļu valodā.

Primo Levi, one of the 20th century’s great writers, was liberated from the Auschwitz concentration camp, and embarked on a thousand-mile journey to his home in Turin, Italy and sixty years later, director Davide Ferrario set out to follow in Levi’s footsteps. Primo Levi’s Journey is a comic, frightening, and picaresque road trip through history.
The movie has English subtitles.

Norises vieta/Venue: Itālijas vēstniecība, Teātra iela 9, 3. stāvs, Rīga

Organizē: Itālijas vēstniecība/Embassy of Italy
RSVP: [email protected]
31. janvāris
18:00 DISKUSIJA “Cilvēki necilvēcīgajos laikos – Taisnīgie starp tautām Latvijā un Polijā”
Diskusijā piedalīsies Uļmu ģimenes vārdā nosauktā muzeja Markovā (muzejs veltīts poļiem, kuri II Pasaules kara laikā glāba ebrejus) vadītāja Anna Struža [Anna Stróż] un Žaņa Lipkes Memoriālā muzeja pārstāvji.

DISCUSSION “The Humans in the inhuman times – the Righteous among the nations in Latvia and Poland”
With the participation of Anna Strozh, the head of the museum named after the Ulm family in Markov (the museum is devoted to the Polish people who saved the Jews in the II World War) and the representatives of Žanis Lipke Memorial museum.

Norises vieta/Venue: Žaņa Lipkes memoriālais muzejs, Mazais Balasta dambis 8, Rīga

Organizē: Polijas vēstniecība un Ž. Lipkes muzejs/Embassy of Poland and The Museum of Žanis Lipke
Ieeja brīva/free entrance
7. februāris
14:00 IZSTĀDE “EBREJI GULAGĀ”
Par Čehoslovākijas ebreju vajāšanu Gulagā Otrā pasaules kara laikā.

Exhibition “Jews in Gulag” about the persecution of Czechoslovak Jews in the Gulag
during the World War II

Norises vieta/Venue: muzejs “Ebreji Latvijā”, Skolas iela 6, Rīga

Organizē: Čehijas Republikas vēstniecība/ Embassy of Czech Republic

Ieeja brīva/free entrance