19. janvārī Maskavā Eiropas Ebreju kongresa izpildkomitejas delegācija tikās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Kongresa delegācijas sastāvā bija arī Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes priekšsēdētājs, Rietumu Bankas padomes priekšsēdētāja vietnieks Arkādijs Suharenko.

Liela daļa sarunai atvēlētā laika tika veltīta Eiropā un visā pasaulē pieaugošajiem terorisma, ksenofobijas un antisemītisma draudiem, kā arī nepieciešamībai apkarot to kopīgiem spēkiem. “Antisemītisms visās tā izpausmēs ir viens no svarīgākajiem Kongresa darba kartības punktiem, kuram vienmēr tiek pievērsta vislielākā uzmanība,“ tikšanās norisi komentē Arkādijs Suharenko. – “Esmu labi informēts par to, cik ļoti šīs problēmas satrauc Francijas, Beļģijas un Zviedrijas ebreju kopienas, nesenie notikumi Ķelnē mūsu raizes ir tikai pastiprinājuši. Mani kolēģi, citu valstu ebreju kopienu līderi, ļoti detalizēti apsprieda visus šos jautājumus gan Eiropas Ebreju kongresa izpildkomitejas sēdē pirms tikšanās ar Krievijas prezidentu, gan arī sarunā ar viņu. Viņu raizes ir ļoti dziļas un patiesas raizes, kurām šodien ir nopietns pamats.”

Tomēr Arkādijs Suharenko uzskata, ka “.. antisemītisma apmēri Francijā un dažās citās Eiropas valstīs kardināli atšķiras no situācijas Latvijā. Gan es, gan arī mani kolēģi, Latvijas kopienu līderi, esam pilnīgi pārliecināti, ka Latvijā šobrīd nepastāv reāli antisemītisma draudi. Nedz valsts pārvaldes līmenī, nedz presē, nedz arī sabiedrībā kopumā antisemītisms nav vērojams. Kaut gan mēs, protams, nevaram mierīgi noskatīties uz diemžēl atkārtotiem mēģinājumiem attaisnot vai pat heroizēt atsevišķus nacistiskā režīma noziedzniekus.”

“Latvijas Ebreju kopiena sadarbojas ar valsti visos sev svarīgākajos jautājumos, izjūtot tās atbalstu un sapratni. Vēsturiski radušās problēmas tiek pakāpeniski risinātas. Manuprāt, Latvijas Ebreju kopienas un Latvijas valsts savstarpējās attiecības daudzām Eiropas valstīm varētu kalpot par labu paraugu,” piebilst Arkādijs Suharenko. Savu viedokli viņš ir izklāstīja intervijā televīzijas kanālam LTV7.

Eiropas Ebreju kongress ir viena no ietekmīgākajām starptautiskajām sabiedriskajām organizācijām un lielākā nereliģiskā organizācija, kura pārstāv vairāk nekā 2,5 miljonu Eiropas ebreju intereses. Kongresa darbā piedalās 42 Eiropas valstu ebreju kopienas.