Cienījamie draugi!

Pieņemiet manus siltākos un sirsnīgākos apsveikumus Jaunajā – ebreju kalendāra 5781. gadā!

No visas sirds novēlu visiem Latvijas iedzīvotājiem un mūsu draugiem visā pasaulē saldu un laimīgu gadu. Un, protams, labu veselību un dzīvessparu, kas šodien ir īpaši svarīgi.

Roš Hašana svētkos ir ierasts atcerēties piedzīvoto, vērtēt savus iepriekšējos darbus un kalt nākotnes plānus. Atceroties nodzīvoto gadu, kas nebija viegls, mums tomēr ir daudz iemeslu lepoties ar paveikto un ar optimismu raudzīties uz priekšu.

Gadu no gada nostiprinās un attīstās atjaunotā ebreju kopiena, tās jaunā paaudze aug un nostājas uz kājām. Ar prieku un lepnumu vērojam ebreju izglītības panākumus Latvijā. Arī šogad, 1. septembrī, mācības Dubnova skolā sāka vairāk nekā 380 skolēnu, no kuriem gandrīz 50 ir pirmklasnieki!

Arī ebreju bērnudārzs „Motek” ir sācis jaunu posmu savā attīstībā. Pavisam nesen ar pilsētu tika parakstīts līgums par tam paredzētu jaunu telpu īrēšanu; pēc remonta tur varēs uzturēties un gatavoties skolai 80 bērni.

Ne tik ātri, kā gribētos, tomēr risinām pirmskara ebreju īpašumu restitūcijas jautājumus. Liels paldies par atbalstu šajā jautājumā mūsu draugiem Latvijā un ārzemēs!

Daudz labu darbu, nozīmīgu notikumu un labu ziņu bija arī citās kopienas darba jomās. Īpaši vēlos pateikties sociālā centra darbiniekiem, kas spēja ātri pielāgoties karantīnas apstākļiem, organizēt brīvprātīgo darbu un šajā laikā sniegt pilnvērtīgu sociālo atbalstu kopienas locekļiem, kuriem tas ir nepieciešams, galvenokārt vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Kā vienmēr, uzrunājot jūs, draugi, svētku reizē aicinu visus vēl draudzīgāk un ciešāk sadarboties mūsu kopējās lietās, būt uzmanīgiem un rūpēties par tuvākajiem, atbalstīt un palīdzēt tiem, kam tas ir īpaši vajadzīgs!

Dārgie draugi! Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes vārdā apsveicu jūs un jūsu ģimenes Roš Hašana svētkos!

Lai mūs visus ieraksta nākamā gada Dzīvības grāmatā! Lai tas nes jaunus panākumus un prieku! Lai tas ir mierīgs un labs! Lai jūsu tuvinieki ir veseli! Lai cerība un mīlestība dzīvo jūsu sirdīs!

Arkādijs Suharenko, Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes priekšsēdētājs