Cienījamie draugi!

Aizejošais gads mums ir dāvājis daudzus – lielus un mazus – notikumus. Man kā Latvijas ebreju kopienas līderim gribas atcerēties tos, kas ir vissvarīgākie un nozīmīgākie mūsu nākotnei.

Pagājušajā gadā mēs svinīgi atzīmējām Š. Dubnova skolas pirmā izlaiduma 25. gadadienu. Tiek uzskatīts, ka gadsimta ceturksnis ir laika posms, kurā izaug un patstāvīgu dzīvi sāk jauna paaudze. Tas nozīmē, ka Rīgas Ebreju skolā šobrīd mācās tās pirmo absolventu bērni un to cilvēku, kuri 20. gadsimta 80. gadu beigās sāka atjaunot Latvijas ebreju kopienu, mazbērni.

Ir ļoti patīkami redzēt, cik veiksmīgi attīstās skola, cik izcilus rezultātus sasniedz tās skolēni, kā arī lepoties ar tās absolventu panākumiem. Šie jaunieši ir mūsu nākotne, mūsu kopienas rītdiena, savukārt skola ir nozīmīga tās sastāvdaļa. Tādēļ mēs turpināsim uzmanīgi vērot, kā veicas Ebreju skolai, sniedzot visu nepieciešamo atbalstu tās skolēniem, skolotājiem un vadībai.

Īpaši nozīmīgs un vēsturisks šī vārda tiešā nozīmē ir nesenais Latvijas parlamenta lēmums par ebreju kopienai pirms kara piederējušo piecu īpašumu atgūšanu. Tas ir kopienas vadības lielā un smagā daudzu gadu darba rezultāts, un mēs turpināsim strādāt šajā jomā. Ir izveidots restitūcijas rezultātā atgūto nekustamo īpašumu pārvaldības fonds. Tā ienākumi tiks novirzīti dažādu kopienas programmu finansēšanai: izglītības, vēsturiskās atmiņas, kultūras un sociālajam atbalstam.

Ticu un ceru, ka šie labie, lielie darbi tiks turpināti arī Jaunajā gadā. Paļaujos uz kopienas locekļu un tās draugu sniegto plašo atbalstu. Dzīve ir pierādījusi, ka ir svarīgi saglabāt vienotību, savstarpēju sapratni, prasmi klausīties un saprast, būt gataviem atbalstīt savus tuvākos un tos, kam ir nepieciešama palīdzība, ne uz mirkli neaizmirstot par mūsu nākotnei svarīgām un nozīmīgām lietām.

Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes vārdā visiem vēlu laimi, mīlestību un labklājību!

Lai Jūsu vecāki un tuvinieki ir veseli, lai bērni aug laimīgi! Lai miers un saticība ienāk Jūsu mājās! Lai ģimenēs nav ne bēdu, ne uztraukumu, un lai pasaulē valda miers!

Sveicu Jūs Roš Hašana svētkos! Laimīgu, saldu gadu!

 

Arkādijs Suharenko, Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes priekšsēdētājs