30. jūnijā Baldones pilsētas kapos notika Baldones ebreju pārapbedīšanas ceremonija. Zemē tika guldītas 39 baldoniešu mirstīgās atliekas, tajā skaitā arī 10 bērnu, kas tika nogalināti mežā netālu no pilsētas 1941. gada vasarā Holokausta laikā. Masu kaps tika atklāts pateicoties novadpētniekiem un Baldones muzeja padome biedriem Jurim Jeršovam un Ojāram Andersonam.
Ceremoniju vadīja Peitav Shul – Riga Synagogue rabīns Ilijohu Krumers. Pārapbedīšanā piedalījās Ķekavas novads domes priekšsēdētājs Juris Žilko, Ķekavas novada domes deputāte Ineta Romanovska, Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes priekšsēdētāja vietnieks DmitrijsKrupņikovs, Museum “Jews in Latvia” vadītājs Iļja Ļenskis, Baldones muzejs vadītāja p.i. Anete Braufmane, nozieguma vietas atklājēji Juris Jeršovs un Ojārs Andersons, starptautiskā meklēšanas vienība “Leģenda”, Ķekavas Reģionālā pašvaldības policija, kā arī Rīgas ebreju reliģiskās draudzes pārstāvji.
Ceremonijas noslēgumā katrs baldonietis kā simbolisku zīmi uz ebreju kapa novietoja pa akmenim. Akmeņi tika aizgūti eksekūcijas vietā blakus Bērzenes upei vai no mājvietām Baldonē, kur savulaik ir dzīvojušas ebreju ģimenes.
4.07.2022