Brēmenes parlamenta prezidents Franks Imhofs ar pavadošo delegāciju 14. jūlijā, oficiālās vizītes Rīgā laikā, apmeklēja Biķernieku memoriālu.

Ar memoriāla izveidošanas vēsturi, kas tika atklāts 2001. gadā, iepazīstināja tā autors arhitekts Sergejs Rižs. Rīgas Ebreju kopienas izpilddirektore Gita Umanovska pastāstīja par ikgadēju ceremoniju Biķernieku memoriālā, kuru rīko Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome Starptautiskajā Holokausta upuru piemiņas dienā 27. janvārī, ar lielāko reliģisko konfesiju garīdznieku dalību.

Biķernieku mežā no 1941. līdz 1944. gadam tika nogalināti 35 000 cilvēki, tajā skaitā  12 000 ebreju, kas bija deportēti uz Rīgu no Vācijas, Austrijas un Čehoslovākijas, kā arī Latvijas ebreji, nacistiskā režīma pretinieki un padomju karagūstekņi.