27. janvārī Biķernieku memoriālā Rīgā notika piemiņas pasākums, veltīts Starptautiskajai Holokausta upuru piemiņas dienai. Ceremonijā, kuru rīkoja Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome, piedalījās diplomātiskā korpusa un Ārlietu ministrijas pārstāvji, lielāko Latvijas reliģisko konfesiju garīdznieki, skolēni un ebreju kopienas biedri.