Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi ir laidis klajā brošūru “Antisemītisma izpausmes: vēsture un mūsdienas”.

Darba autori ir muzeja “”Ebreji Latvijā”” direktors Iļja Ļenskis un Latvijas Universitātes pētnieks Dr. sc. comm. Didzis Bērziņš.
Autori iztirzā antisemītisma vēstures jautājumus, tipiskākos mītus un aizspriedumus, kā arī jaunās antisemītisma formas un tā izpausmes mūsdienās.

Darbs ir publicēts ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts atbalstu.

Šeit var iepazīties ar publicēto tekstu latviešu valodā