+371 67289549
Skolas iela 6, Riga, LV-1010

Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome

Padome tika izveidota 2003. gadā, apvienojoties 10 ebreju organizācijām, kas darbojās vai atjaunoja savu darbību 1990. gadu sākumā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, lai īstenotu kopīgus mērķus – ebreju reliģiskās, sabiedriskās un kopienas dzīves attīstība, izglītības, kultūras un sporta attīstības atbalsts, centralizētas palīdzības sniegšana maznodrošinātajiem cilvēkiem, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, īpašuma, kas līdz 1940.gadam piederēja Latvijas ebreju organizācijām, atgūšana un pārvaldīšana, sabiedrības integrācijas un pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana, kā arī Latvijas ebreju interešu pārstāvēšana valsts un starptautiskajā līmenī. Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomei ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Padomē ir pārstāvētas trīspadsmit ebreju organizācijas no deviņām Latvijas pilsētām.

Padomes dibinātāji:

  • Rīgas Ebreju kopiena
  • Rīgas ebreju reliģiskā draudze
  • Daugavpils ebreju kopiena
  • Liepājas ebreju draudze
  • Jelgavas ebreju kopiena
  • Jūrmalas ebreju kopiena
  • Jēkabpils ebreju kopiena
  • Rēzeknes ebreju draudze
  • Ludzas ebreju draudze
  • Ventspils, Kuldīgas un Talsu ebreju kopiena

2004. gadā Padomē iestājās vēl 3 draudzes: Habad-Ļubavič draudze, Rīgas un Latvijas ebreju reliģiskā draudze “Šamir” un Daugavpils ebreju draudze.

2010. gadā draudze “Šamir” paziņoja par savu izstāšanos no Padomes.

2011. gadā Padomē iestājās Ventspils ebreju biedrība “Hevre Hahomim”.

Pašlaik Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes biedri ir 13 kopienas un draudzes no 9 pilsētām, bet kopā ar vairāk par 20 Latvijas ebreju organizācijām, ar kurām ir izveidojusies cieša sadarbība,  Padome pārstāv ap 8000 Latvijas ebreju.

Par vienu no saviem galvenajiem pienākumiem Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome uzskata Holokausta upuru piemiņas iemūžināšanu. Pēdējo gadu laikā Latvijā ir uzbūvēti memoriāli un uzstādītas piemiņas zīmes vairāk nekā 50 ebreju masu iznīcināšanas vietās. Ar Padomes atbalstu dibinātais Ebreju glābēju piemiņas iemūžināšanas fonds Rīgā, Gogoļa ielā 25 ir uzstādījis pieminekli Žanim Lipkem un visiem tiem, kas Otrā pasaules kara laikā glāba ebrejus no nacistiem. Taču darbs šajā jomā vēl turpinās.

Ar savas struktūrvienības — Aizbildniecības komitejas — starpniecību Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome atbalsta dažādas kultūras un izglītības programmas, kā arī daudzas ebreju organizācijas, piemēram, sinagogas, skolas un dažādus radošos kolektīvus. Vairākas Padomes sociālās programmas virzītas palīdzībai trūcīgiem pensionāriem un bērniem.

Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome uzskata par nepieciešamu aktīvi piedalīties integrācijas procesos. Padome atbalsta daudzus projektus, kuru mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas ebreju vēsturi un kultūru, laist klajā grāmatas un rīkot izstādes, organizēt ebreju kultūras dienas un citus pasākumus.

Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes priekšsēdētājs ir Arkādijs Suharenko. Viņa vietnieki: Benjamins Kajems, Dāvids Kagans, Dmitrijs Krupnikovs un Genādijs Trifsiks.

Kontakti
Skolas iela 6, Rīga, LV-1010
[email protected]