Rīgas Ebreju kopienas muzejs “Ebreji Latvijā” ir izdevis grāmatu “Es gribētu par kaut ko kļūt…”
Tajā ir publicētas trīs Latvijas ebreju meiteņu dienasgrāmatas, kuras viņas rakstīja no 1934. līdz 1941. gadam. 

Annija Hackelsone dzimusi 1923. gadā, dzīvoja Rīgā, savu dienasgrāmatu rakstīja vācu valodā. Hanna Bloha dzimusi 1922. gadā, dzīvoja Strenčos un Valmierā, dienasgrāmatu rakstīja latviski. Šeina Grama dzimusi 1926. gadā, dzīvoja Preiļos un dienasgrāmatu rakstīja jidiša valodā. Meitenes uzauga ļoti atšķirīgās vidēs, ģimenē runāja atšķirīgās valodās, aprakstīja atšķirīgus dzīves notikumus, bet viņas visas vieno traģisks liktenis – bojāeja Holokaustā 1941. gadā. 

Meiteņu dienasgrāmatas atklāj ne tikai autoru novērojumus, domas, jūtas un emocijas, bet arī atspoguļo tā laika notikumus un sabiedrības noskaņojumu. 

Grāmatas nosaukums ir fragments no Annijas Hackelsones dienasgrāmatas ieraksta: “Es gribētu par kaut ko kļūt. Pats galvenais — es gribētu, lai pēc nāves mani neaizmirstu”.

Dienasgrāmatu publicēšana dod iespēju mums neaizmirst šīs meitenes un paskatīties uz pasauli un Latvijas vēsturi viņu acīm.

Grāmatas ilustrācijas un detalizēti komentāri ļauj lasītājiem iejusties gaisotnē, kurā dzīvoja meitenes.

Unikāla ir arī pašu dienasgrāmatu saglabāšanās vēsture. Ar to lasītāji var iepazīties priekšvārdā pirms katras no tām.

Šis izdevums ir dienasgrāmatu pirmā publikācija latviešu valodā.

Grāmata bez maksas ir pieejama muzejā “Ebreji Latvijā”. Tās saņemšanai var pieteikties, rakstot uz [email protected] vai zvanot 67283484.

Triju Latvijas ebreju meiteņu dienasgrāmatu izdošana ir daļa no muzeja “Ebreji Latvijā”, Latvijas Okupācijas muzeja un Žaņa Lipkes memoriāla kopīgā projekta, kas tika īstenots ar fonda “Piemiņa, atbildība un nākotne” (Stiftung “Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” EVZ) finansiālu atbalstu. Projekta ietvaros pedagogi, studenti, skolēni un citi interesenti piedalījās semināros, konferencēs, praktiskās nodarbībās, ekskursijās un citās aktivitātēs par ebreju vēsturi, Holokausta norisi Latvijā, neiecietības un ksenofobijas izpausmēm mūsdienās.

04.11.2021