Šajās dienās nāca skumja vēsts – mūžībā ir devies Ābrams Kleckins, viens no vecākajiem, slavenākajiem un sabiedrībā autoritatīvākajiem mūsu kopienas locekļiem.

Viņš bija ne tikai izcils intelektuālis, plaši atzīts profesionālis un meistars. Daudzus gadu un gadu desmitu garumā viņš mums visiem bija godīguma, godprātības, labsirdības un  inteliģences paraugs, kura Sirdsapziņa nepieļāva kompromisus.

Viņš nodzīvoja interesantu un spilgtu dzīvi, kurā bija daudz izcilu notikumu un sasniegumu. Bet trīs lietas visas tās garumā bija galvenās. Pirmkārt, žurnālistika, kurai viņš veltīja savu profesionālo dzīvi, sākot ceļu no rūpnīcas avīzes korespondenta un vēlāk kļūstot par vadošā laikraksta atbildīgo sekretāru, universitātes profesoru. Viņa studenti atceras Ābramu Kleckinu kā brīnišķīgu pasniedzēju, kurš iemācīja viņiem pašu galveno, tajā skaitā atbildību pret sevi un cilvēkiem par to, ko tu dari.

Vel bija dokumentālais kino; darbojoties šajā jomā, Ābrams Kleckins ir kļuvis plaši pazīstams un guvis atzinību gan Latvijā, gan ārzemēs. Un sabiedriskās aktivitātes – bez pārspīlējuma var teikt, ka viņš stāvēja pie mūsdienu Latvijas pirmsākumiem, būdams viens no slavenā radošo savienību plēnuma, kas kļuva par Atmoda pagrieziena punktu, organizatoriem. 

Ābrams Kleckins vienmēr ir bijis cienījams un aktīvs Latvijas ebreju kopienas loceklis. Kopš 1980. gadu beigām viņš aktīvi atbalstīja tās atdzimšanu, piedalījies mūsu darbā, mūsu kultūras un sabiedriskajos projektos, veltot tam daudz laika un enerģijas. Man personīgi viņš bija un paliek morāles vadlīnija visos jautājumos, kas saistīti ar ebreju kopienu, ar tās šodienu un rītdienu. Viņa aiziešana ir milzīgs zaudējums ebreju kopienai un visai Latvijai.

Šajā skumjā laikā izsaku visdziļāko līdzjūtību Ābrama ģimenei un tuviniekiem, novēlu viņiem spēku un izturību. 

Arkādijs Suharenko,

Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes priekšsēdētājs

Atvadīšanās no Ābrama Kleckina notiks trešdien, 25. augustā plkst. 14.00 Rīgā Jaunajos ebreju kapos Šmerlī.