Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes
paziņojums masu medijiem

2019. gada 12. jūnijā

Latvijas ebreju kopiena izsaka pateicību par restitūcijas likumdošanas iniciatīvu

Ņemot vērā, ka Saeimas deputātu grupa koalīcijas partneriem ir iesniegusi izskatīšanai restitūcijas likumdošanas iniciatīvu, kas paredz atlīdzinājumu ebreju kopienai par tiem Latvijas okupācijas laikā atņemtajiem īpašumiem, kuru īpašnieki un mantinieki tika iznīcināti Holokausta traģēdijā, Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome izsaka pateicību un gandarījumu par šādas iniciatīvas virzīšanu.

“Šis restitūcijas atlīdzinājums ir vēsturiskā taisnīguma jautājums, kuram ebreju kopienai ir nenovērtējama morāla nozīme. Mūsu kopienas vārdā vēlos no sirds pateikties Saeimas deputātiem par šo likumdošanas iniciatīvu un ceram uz Saeimas atbalstu. Šis likums ir vajadzīgs, lai Latvijā uz visiem laikiem aizvērtu šo vēsturiskās netaisnības lappusi,” saka Dmitrijs Krupņikovs, Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes Valdes loceklis.

Vēsturiskā taisnīguma atjaunošana ar līdzīgām restitūcijas iniciatīvām ir notikusi daudzās Eiropas valstīs, tai skaitā Lietuvā un Igaunijā. Starptautiskajās tiesībās restitūciju paredz tā saucamā Terezīnas Deklarācija, ko 2009. gadā ir parakstījušas 47 valstis, tostarp Latvija.

Latviešu un citu nāciju cilvēkiem vēsturisko taisnīgumu varēja atjaunot 90-o gadu sākumā ar “Denacionalizācijas likumu” un likumu par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām, taču ebreju kopienai tas nebija iespējams, jo Holokausta laikā Latvijas ebreju kopiena tika iznīcināta  – no 93 tūkstošiem ebreju, kas dzīvoja Latvijā 1940. gadā, nacisti iznīcināja 75 tūkstošus. No Latvijā palikušajiem ebrejiem izglābās vien aptuveni divi tūkstoši.

“Šāda atlīdzinājuma iniciatīva ir bijusi Latvijas sabiedriskajā dienaskārtībā jau ilgāku laiku un  vienmēr esam uzsvēruši, ka līdz ar šādu iniciatīvu Latvija vai Latvijas iedzīvotāji nekādā veidā netiek atzīti par atbildīgiem Holokausta noziegumos – Latvijas valsts Otrā pasaules kara laikā bija okupēta un nevarēja aizstāvēt savus pilsoņus neatkarīgi no nacionalitātes,” uzsver Dmitrijs Krupņikovs.

Papildu informācija:
Dmitrijs Krupņikovs
Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes Valdes loceklis