Starptautiskajā Holokausta upuru piemiņas dienā 27. janvārī plkst. 12.00 Biķernieku memoriālā Rīgā notiks piemiņas brīdis.

Biķernieku mežā atrodas lielākie nacisma upuru masu kapi Latvijā. No 1941. līdz 1944. gadam šeit tika nogalināti 20 000 ebreji no Latvijas, Austrijas, Vācijas un Čehoslovākijas, 5 000 nacistiskā režīma pretinieki un 10 000 padomju karagūstekņi.

Ceremonijas laikā Latvijas lielāko reliģisko konfesiju garīdznieki noturēs aizlūgumus, kopā pieminot dažādu ticību cilvēkus, kuri bija noslepkavoti Biķernieku mežā.

24.01.2023