+371 67289549
Skolas iela 6, Riga, LV-1010

Rīgas Ebreju Kopiena

Rīgas Ebreju kopiena ir Latvijas ebreju dzīves centrs un lielākā ebreju kopiena Baltijā. Tajā ir ap 8 tūkstošiem cilvēku.

Kopienas pirmsākumi ir meklējami 1988. gadā, kad Rīgā tika nodibināta Latvijas Ebreju kultūras biedrība (LEKB), kura lielā mērā veicināja Latvijas ebreju sabiedriskās dzīves atdzimšanu pēc daudziem desmitiem padomju laika aizliegumu un aizmirstības gadu. 1993. gadā LEKB pārtapa Rīgas Ebreju kopienā (REK). Šobrīd Rīgas Ebreju kopiena ir Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes locekle.

Rīgas Ebreju kopienas darbs ir vērsts galvenokārt uz Latvijas ebreju kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, jauniešu kustības un izglītības programmu atbalstu, palīdzību trūcīgajiem kopienas locekļiem un sabiedrības integrācijas procesu veicināšanu.

Rīgas Ebreju kopienas priekšsēdētājs ir Arkādijs Suharenko.
Priekšsēdētāja vietnieki — Benjamins Kajems un Dmitrijs Krupņikovs.
Valdes locekļi – Davids Lipkins, Renats Lokomets.
Izpilddirektore – Gita Umanovska.

Kontakti

Skolas iela 6, Rīga, LV-1010
tālr.: +371 672 85 601
e-pasts: [email protected]

Ieskats vēsturē:

Rīgas Ebreju kopiena bez šaubām ir ne tikai Rīgas, bet arī visas Latvijas ebreju dzīves centrs. Tā atrodas vienā no galvaspilsētas vēsturiskajām ēkām Skolas ielā 6, kas tikusi uzcelta ebreju kluba vajadzībām. Šī nama celtniecības darbi sākās 1913. gadā. Projekta autors bija slavenais arhitekts Edmunds fon Trompovskis, bet 20. gadu sākumā tos turpināja viens no pirmajiem Latvijas ebreju izcelsmes arhitektiem —Pauls Mandelštams. 1926. gadā šeit sāka uzstāties ebreju teātra trupa. Šajā ēkā tika izmitinātas arī dažādas ebreju sabiedriskās organizācijas un bibliotēka, rīkoti ebreju tautas svētki, kāzas, lekcijas, koncerti un sapulces. No 1940. līdz 1941. gadam teātris bija viena no nedaudzajām ebreju organizācijām, kuras padomju vara vēl nebija likvidējusi.

Savukārt no 1941. līdz 1944. gadam šajā ēkā atradās dažādas nacistiskās okupācijas varas iestādes. Vēlāk, jau padomju laikā, Skolas ielā 6 atradās Politiskās izglītības nams, kurā norisinājās ļoti daudzi ideoloģiska rakstura pasākumi, tostarp komunistiskās partijas kongresi.

Pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā šī vēsturiskā ēka —- vienlaikus valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis — tika nodota lietošanā Latvijas Ebreju kultūras biedrībai (LEKB). Pašlaik šeit atrodas Rīgas Ebreju kopienas (REK) struktūrvienības — Sociālās palīdzības centrs ”Hesed”, muzejs “Ebreji Latvijā”, bibliotēkā, Karjeras veicināšanas centrs “Ariel”, dažādas ebreju organizācijas, savus mēģinājumus vada vairāki radošie kolektīvi un tiekas dažādu interešu klubu dalībnieki. Kopienas namā uz ebreju svētku svinēšanu sanāk REK biedri, savukārt koncertus, izrādes, izstādes, lekcijas plaši apmeklē dažādu tautību pārstāvji. Šeit strādā arī kafejnīca “7:40” (ieeja no Dzirnavu ielas).