2023. gada 1. jūnijā notika biedrības “Rīgas Ebreju kopiena” kopsapulce, kurā piedalījās 43 delegāti.

Kopienas priekšsēdētājs Arkādijs Suharenko sniedza ziņojumu par paveikto un turpmākajiem plāniem. Rīgas Ebreju kopienas darbības prioritārās jomas arī turpmāk būs maznodrošināto cilvēku sociālais atbalsts, izglītības veicināšana, ebreju kultūrmantojuma saglabāšana un popularizēšana.

Biedrības sociālā centra “Hesed” vadītāja Sabina Grace sniedza pārskatu par centra darbību. Pašlaik palīdzību saņem 1500 cilvēki 23 Latvijas pilsētās. Tie ir cilvēki, kas pārdzīvoja nacismu, pensionāri un cilvēki ar invaliditāti, kā arī maznodrošinātas ģimenes ar bērniem. Tiek īstenotas vairākas atbalsta programmas – mājas aprūpe, veselības uzturēšana, palīdzība krīzes situācijā, psiholoģiskā palīdzība u.c., kā arī organizētas ļoti pieprasītas socializēšanas programmas – ebreju svētku svinēšana, dažādi pulciņi un nodarbības, lekcijas un citi pasākumi. Lielākie šo labdarības programmu atbalstītāji ir Claims Conference un JDC.

Ar kopienas centra JCC Riga darbību iepazīstināja centra direktore Inna Lapidus-Kinbere. Kopienas centrs ar JDC un citu atbalstītāju palīdzību īsteno visdažādākās izglītības un kultūras programmas un aktivitātes cilvēkiem no 2 līdz 65+ gadiem – notiek ebreju svētku svinēšana, nodarbības, meistarklases, lekcijas par dažādām tēmām, kā arī koncerti, ekskursijas, semināri un citas aktivitātes, kurās gadā piedalās ap 3000 interesentu. Īpaši aktīvs ir JCC jauniešu centrs, kas organizē vairākas bērniem, pusaudžiem un jauniešiem domātas programmas, tajā skaitā pavasara un vasaras nometnes, kurās piedalās ap 400 dalībnieku. Lielu atbalstu JCC darbam sniedz vairāki desmiti brīvprātīgo.

Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas direktore Karīna Brikmane darīja zināmu, ka ir gandarīta,  saņemot ļoti daudz iesniegumu ar lūgumu mācīties mūsu skolā nākamajā mācību gadā, bet nožēlo, ka, visdrīzāk, nevarēs uzņemt visus interesentus telpu trūkuma dēļ. Savukārt, Arkādijs Suharenko informēja sapulces dalībniekus, ka ir jau sāktas pārrunas par skolas ēkas palielināšanas iespējām.

Kopienas bērnudārza “Motek” vadītāja Elīna Kaminska informēja, ka pirmsskolas mācību iestādi apmeklē 54 bērni. Pašlaik bērnudārza galvenais uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu “Moteka” darbību sakarā ar pāreju no 1. septembra uz mācībām latviešu valodā, bet iestādes vadītāja ir pārliecināta, ka bērnudārzs ir tam gatavs un nekādu nepārvaramu šķēršļu darbam nav.

Muzejs “Ebreji Latvijā” par savu svarīgo uzdevumu uzskata izglītības programmas dažāda vecuma skolēniem. Muzeja direktora vietniece Marina Gehta informēja, ka mācību gada laikā bija vairāki izbraukumi uz skolām Rīgā un citās pilsētās, kur notika nodarbības par ebreju vēsturi un kultūru. Muzeja darbinieki liek arī lielas cerības uz topošo jauno muzeja ēku Alksnāja ielā, kas ļaus ierīkot mūsdienīgu ekspozīciju un piesaistīs muzejam vairāk apmeklētāju. 

Kopsapulcē tika ievēlēta biedrības valde astoņu cilvēku sastāvā. Saskaņā ar balsošanas rezultātiem valdē atkārtoti ievēlēti kopienas priekšsēdētājs Arkādijs Suharenko un viņa vietnieki Dmitrijs Krupņikovs un Benjamins Kajems, kā arī valdes locekļi Davids Lipkins, Renāts Lokomets un kopienas izpilddirektore Gita Umanovska. Sapulce pieņēma lēmumu paplašināt biedrības valdi, ievēlot  divus jaunus locekļus – Sabinu Graci un Vladimiru Fogelu.

Novēlam jaunajai valdei ražīgu un veiksmīgu darbu ebreju kopienas labā! 

06.06.2023