Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome ļoti atzinīgi vērtē Latvijas Republikas Saeimas trešajā galīgajā lasījumā pieņemto likumu par piecu nekustamo īpašumu restitūciju Latvijas ebreju kopienai. Šīs ēkas un zemesgabali līdz 1940. gadam atradās Latvijas ebreju kopienas organizāciju īpašumā. Vēlāk šos objektus piespiedu kārtā un bez kompensācijas nacionalizēja abi totalitārie — nacistiskais un padomju — režīmi. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas tie nonāca Latvijas valsts īpašumā.

“Tas ir ļoti būtisks solis vēsturiskā un cilvēciskā taisnīguma atjaunošanas procesā, un pēc šī soļa ir jāseko nākošajiem,” atzīmē Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes priekšsēdētājs Arkādijs Suharenko. -“Šādi lēmumi ļaus mums beidzot aizvērt ebreju tautas traģiskās vēstures lapaspuses, atstājot tās pagātnē. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Saeimas deputātiem arī turpmāk ir jārīkojas tieši tāpat kā šoreiz — atbildīgi, cieņpilni, domājot par mūsu valsts godu.

Daudzkārt, uzstājoties visdažādākajās auditorijās, esmu uzsvēris, ka Latvijas valsts nav atbildīga par savu pilsoņu ebreju genocīdu kara laikā, jo Latvija pati bija okupēta. Pie ebreju kopienas traģiskā likteņa ir vainojami tikai nacisti un nacistiskā režīma atbalstītāji. Tai pat laikā tieši Holokausta izraisītās sekas kļuva par iemeslu tam, ka ebreju kopiena līdz pat šai dienai nav spējusi atgūt savas īpašuma tiesības uz īpašumiem, kuras kopienai un tās locekļiem piederēja vēl pirms kara.

Tik īpašā situācijā bija jāmeklē arī īpaši problēmas risināšanas veidi. Daudzu gadu garumā mēs skaidrojām sabiedrībai savu nostāju šajā jautājumā, diskutējām ar politiķiem, pārrunājam situāciju ar valdību, un tagad izjūtam lielu gandarījumu par to, ka beidzot ir pieņemts tik taisnīgs un cienījams lēmums. Visu Latvijas ebreju vārdā vēlos izteikt pateicību tiem politiķiem un Saeimas deputātiem, kuri veicināja šī jautājuma risināšanu, un arī tiem, kas balsoja par šī lēmuma pieņemšanu, par viņu politisko gribu un cilvēcisko drosmi,” saka Arkādijs Suharenko. – “Esmu pārliecināts, ka šis Saeimas pieņemtais lēmums tikai stiprinās mūsu valsti un sabiedrību, ļaus mums kļūt saliedētākiem un veicinās Latvijas uzplaukumu.”

Kā jau iepriekš tika ziņots, atdoto īpašumu pārvaldīšanai un lietošanai Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome dibina īpašu Fondu. “Visi Fondā ieņēmumi, tostarp arī no īpašumu lietošanas gūtie līdzekļi, tiks tērēti tepat Latvijā — ļoti atklāti un caurredzami,” uzsvēra Suharenko. – “Šie līdzekļi tika izmantoti galvenokārt kultūras mantojuma saglabāšanai, kopienas muzeja vajadzībām, ebreju tautas tradīciju izpētei un popularizēšanai, piemiņas vietu programmām, kapsētu un sakrālo objektu sakopšanai, labdarības, kā arī jauniešu izglītības veicināšanas un atbalsta programmām.”

Ir plānots, ka Fonda valdē strādās 11 cilvēku: no kuriem 6 pārstāvēs Latvijas ebreju, bet 5 locekļi — starptautiskās ebreju organizācijas. Fonda darbības pastāvīgai uzraudzībai tiks uzaicināts Latvijas valsts pārstāvis.