Ebreju kopiena un muzejs “Ebreji Latvijā” rīko starptautisko semināru “Tolerance un daudzveidība”. Tas ir veltīts jūtīgo vēstures jautājumu un genocīdu vēstures apmācības un pasniegšanas metodoloģijai, kā arī tolerances, daudzveidības, cilvēktiesību principu apmācībai Latvijā un pasaulē.
Aicinām piedalīties šajā seminārā vēstures, sociālo zinību, kulturoloģijas skolotājus, pedagogus, pasniedzējus, muzejpedagogus un citus izglītības darbiniekus, kā arī žurnālistus, bibliotekārus, muzeju darbiniekus un citus kultūras darbiniekus.

Seminārs notiks latviešu un angļu valodā ar sinhrono tulkojumu.
Dalībai seminārā lūdzam pieteikties līdz 5. martam, aizpildot šo anketu: goo.gl/Utufke

Papildus informācija – 67283484, 29435005, Marina Gehta, muzeja “Ebreji Latvijā” direktora vietniece.
Seminārs notiek Eiropas Savienibas programmas “Eiropa pilsoņiem” projekta “Jews. United We Stand” ietvaros.